แปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสออนไลน์ฟรี


เพื่อแปลจากไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส ใส่ข้อความในแบบฟอร์มการแก้ไขด้านบนแล้วคลิกปุ่ม “แปล” คุณจะได้รับข้อความที่แปลไปเป็นภาษาฝรั่งเศสในหน้าต่างการแก้ไขด้านล่าง ตัวแปลภาษาตัวนี้จำกัดอยู่ที่ 5,000 ตัวอักษรต่อการแปลหนึ่งครั้ง

 0 /5000


ตัวแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ที่สอง

โปรแกรมแปลออนไลน์ไทย-ภาษาฝรั่งเศสตัวที่สอง จะช่วยแปลคำ วลี ประโยค และข้อความสั้นแบบเดี่ยว โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาภาษาฝรั่งเศสตัวนี้ไม่สามารถแปลได้เกิน 1,000 ตัวอักษรต่อการแปลหนึ่งครั้ง


 0 /1000